Erasmus + projects


The odd one...IN! 
Programul Comisiei Europene Erasmus+ îşi propune să contribuie la dezvoltarea competenţelor şi a capacităţii de inserţie profesională, prin oferirea unor oportunităţi de educatie, formare şi activităţi de tineret sau sport. Școala noastră beneficiază, din nou, de un grant pe doi ani- 1  septembrie 2017- 31 august 2019- pentru derularea unui proiect strategic între școli. Titlul proiectului este The odd one...IN!, iar partenerii sunt șase școli din șase țări europene: Grecia, Italia, Polonia, Portugalia, România și Spania. 
Proiectul estefocusat pe diversitate și pe conștientizarea dezvoltării emoționale. În zilele noastre, criza imigrației domină Europa și face diversitatea o problemă emergentă. Cu toate acestea, a existat întotdeauna o situație în care cineva  nu a fost acceptat : faptul că provine dintr-o altă țară, are altă religie, vine din medii culturale diferite, se confruntă cu probleme personale sau familiale, suferă de o dizabilitate sau de o boală, nu corespunde  stereotipurilor sociale.  Prin acest proiect, nu intenționăm să facem ,,ciudatul” familiar, ci, mai ales, să ajutăm copiii și tinerii să dezvolte metode de a accepta şi a se cunoaşte mai bine.

VASE - Values and Students Entrepreneurs


Programul ERASMUS +, finanţat de Comisia Europeană prin EACEA (Educational, Audivisual & Culture Executive Agency) pentru activităţi în domeniile educaţiei, culturii, tineretului şi sportului, se desfasoară în perioada 2014-2020. Cu un buget total de 14,7 miliarde de euro pe o perioada de şapte ani (2014 - 2020), Erasmus+ îşi propune să contribuie la dezvoltarea competenţelor şi a capacităţii de inserţie profesională, prin oferirea unor oportunităţi de educatie, formare şi activităţi de tineret sau sport. Acesta integrează șapte dintre programele europene de finanțare din ciclul trecut: Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Tineret în Acțiune, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul pentru cooperare cu țările industrializate.
Erasmus+ își propune să ofere unui număr de peste 4 milioane de europeni posibilitatea de a studia, de a se forma, de a câştiga experienţă profesională şi de a participa la programe de voluntariat în alte ţări. De asemenea,  susţine eforturile de modernizare a sistemelor de educaţie, de formare profesională şi acțiunile de  tineret.
Instituțiile școlare pot realiza proiecte pe două din acțiunile cheie ale  programului:
• Acțiunea Cheie 1- Mobilități de învățare - pentru profesori, formatori, studenți, elevi din școlile VET, personal
• Acțiunea Cheie 2- Cooperare pentru inovare și bune practici
- parteneriate strategice - alianțe pentru cunoaștere, alianțe sectoriale și proiecte pentru creșterea capacității                                 organizaționale prin cooperare internațională
     Școlii Gimnaziale Nr.9 NICOLAE ORGHIDAN Brașov i-a fost aprobat grantul pentru participarea în cadrul   Proiectului    Values and Students Entrepreneurs   -  VASE. Acesta   este un parteneriat strategic între școli din opt țări europene :   Spania- tară coordonatoare,    Danemarca, Grecia, Italia, Marea Britanie, Polonia, Portugalia și România și se desfășoară pe parcursul a doi ani, între 2014 și 2016.
  Scopul principal al proiectului este de a dezvolta valorile sociale în răndul elevilor noștri, pentru a promova spiritul antreprenorial și pentru a dezvolta  creativitatea și inovarea în procesul didactic. În primul an de desfășurare, proiectul își propune să educe valori: toleranță, respect, cinste, solidaritate, prin activități desfășurate cu elevii implicați. Deși a fost lansat târziu- datorită întârzierii publicării rezultatelor de către Comisia Europeană- s- au organizat activități care urmăresc  atingerea obiectivelor propuse, obiective referitoare la: înțelegerea și respectul față de alte culturi și civilizații; dezvoltarea competențelor de colaborare și cooperare, a celor TIC și a celor de comunicare (în limba maternă și în limba engleză);  educarea valorilor (respect, responsabilitate  spirit de echipă ), prin activitatea comună desfășurată cu preșcolarii de la Grădinița de Hipoacuzici Brașov, în decembrie ( la care au participat și părinți). În cel de -al doilea an, elevii vor deveni mici antreprenori. iar școlile participante vor realiza un Ghid de bune practici pentru educația antreprenorială. 
   Pentru o bună admnistrare a proiectului,  partenerii comunică cel puțin o dată pe săptămână prin intermediul poștei electronice, videoconferințelor  și aproape zilnic utilizând chat-ul din grupul creat pe facebook. 
A fost creat un blog al proiectului, la adresa:   http://valuesandstudentsentrepreneursvase.blogspot.ro/ și aici sunt postate anunțuri și informări cu privire la desfășurare. 
În școală, au loc intâlniri de proiect lunar, iar membrii echipei de implementare comunică, de câteva ori pe săptămână, fie față în față, fie prin telefon sau internet.

No comments:

Post a Comment