Thursday, July 2, 2015

Alăturați-vă SCIENTIX, comunitatea educației STEM în Europa!

Scientix (www.scientix.eu) este comunitatea pentru educație științifică în Europa și este un proiect finanțat în cadru cadrul Programului 7 al Uniunii Europene, dedicat cercetării și dezvoltării . Scientix colectează și promovează cele mai bune practici de predare și învățare STEM
(știință, tehnologie , inginerie și matematică) din Europa, organizează cursuri și workshop-uri pentru profesioniștii din domeniu, inclusiv pentru profesori. Portalul este un bun prilej de a afla mai multe despre diferite proiecte de educație științifică din Europa, de a cunoaște oamenii din spatele proiectelor și de a împărtăși experiențe, cunoștințe și bune practici cu colegii din întreaga Europă.
Scopul celei de a doua faze a proiectului (2013 - 2015) este de a-i extinde activitatea la nivel național. Prin intermediul rețelei de punctelor naționale de contact (PNC) , Scientix își propune să ajungă la comunitățile naționale ale profesorilor, și să contribuie la dezvoltarea de strategii naționale pentru o mai largă a abordare inovatoare a predării disciplinelor STEM.
Portalul Scientix și informațiile de pe aceasta este disponibil în limba română,prin urmare profesorii pot ușor accesa informațiile și afla mai multe despre proiect și ce oferă acesta. Oricum, în școli trebuie să fie pus un accent principal de noi metode de predare și evaluare în domeniul STEM . De exemplu, în România, noul curriculum pentru clasele 0-2 se bazează acum pe metode de predare și învățare interdisciplinare . Există o nouă disciplină numită Matematică și științe, care integrează subiecte legate de realitate .

Există o mulțime de oportunități- exemplu Scientix - care sunt puncte de plecare perfecte pentru abordarea problemei educației STEM într-un mod mult mai sistemic și mai eficient .

No comments:

Post a Comment